Podrobnosti záznamu

Název
    Petrologie a rudní parageneze vápenato-silikátových hornin keprnické skupiny silezika (14-24 Bělá pod Pradědem)
Údaj o odpovědnosti
    Miroslav Veselý, Zdeněk Losos
Další názvy
    Petrology and ore assemblages of calc-silicate rocks of the Keprník Group in the Silesicum
Autor
    Losos, Zdeněk
    Veselý, Miroslav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 8
Strany
    s. 85-88
Rok
    2001
Poznámky
    3 obr., 1 tab., 13 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2000.
Předmětová skupina
    fylosilikáty
    geneze ložiska
    inosilikáty
    ložisko metamorfní
    metamorfika
    metamorfóza
    mineralogie rudní
    mineralogie topografická
    silesikum
    skarn
    sulfidy
    vápník
    vrásnění variské
Geografické jméno
    Adolfovice (Jeseník)
    Červená hora (Jeseník)
    ČR-Morava
Klíčové slovo
    14-24
    Bělá
    Hornin
    Keprnické
    Parageneze
    Petrologie
    Pradědem
    Rudní
    Silezika
    Skupiny
    Vápenato-silikátových
Abstrakt (anglicky)
   The calc-silicate rocks (skarns) of the Keprník Group in the Silesicum were influenced by regional metamorphism in the amphibolite facies and contain mineral assemblage: diopside-quartz-plagioclase-calcite-dolomite-titanite+-hornblende+-microcline+-biotite (phlogopite)+-chlorite+-minerals of zoisite-epidotite group. From the accessoric minerals are current rutile, apatite,zircon and locally ore minerals. All present calcareous inosilicates and phyllosilicates have Mg-rich and Fe-poor composition. The sulphidic mineralization connected with calc-silicate rocks (localities Hučivá Desná, Mlýnky a Bezný) is represented by two different types. The first ore type of disseminated or cluster structure are Fe-sulphides (pyrrhotite, pyrite) such common accessories in rocks at localities Hučivá Desná and Mlýnky.
   Only at locality Bezný were founded Fe-sulphides of massive structures and rarely implications of banded structures too.The second ore type mainly of cluster structure is represented by galena with sphalerite, locally accompanied by pyrite and chalcopyrite.This ore type is adherent to the carbonate parts (in Hlučivá Desná) or quartz veins (in Mlýnky) which are connected with calc-silicate rocks. The succession of ore minerals generally conforms with the sequence of sulphides in metamorphogene ores. Genesis of individual ore assemblages is similar in all localities. Ore mineralizations were probably connected with volcano-sedimentary protoliths of rocks and with later metamorphogene and hydrothermal processes which caused their mobilization and subsequent accumulation
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    16. 4. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012