Podrobnosti záznamu

Název
    Petrologie a stáří krystalinik východního mongolského ALtaje, JZ Mongolsko
Další názvy
    Petrology and age of metamorphosed rock in tectonic slices inside the Palaeozoic sediments of the eastern Mongolian Altay, SW Mongolia