Podrobnosti záznamu

Název
    Petrologie amfibolitů uranového ložiska Okrouhlá Radouň
Autor
    René, Miloš
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy
Svazek/č.
    Roč. 47, -
Strany
    s. 49-57
Rok
    2007
Poznámky
    Projekt: ME 845, GA MŠk
    Překlad názvu: Petrology of amphibolites of the Okrouhlá Radouň uraium deposit
    Rozsah: 9 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Předmětová kategorie
    amphibolite
    geochemistry
    petrology
Klíčové slovo
    Amfibolitů
    Ložiska
    Okrouhlá
    Petrologie
    Radouň
    Uranového
Abstrakt (česky)
   Amfibolity tvoří vzácné vložky v metasedimentech pestré skupiny moldanubika. Jejich modální složení odpovídá plagioklasovým a epidoticko-plagioklasovým amfibolitům. Amfibolity reprezentují metamorfní ekvivalent tholeiitických bazaltů s tektonometamorfním charakterem vnitrodeskových bazaltů.
Abstrakt (anglicky)
   The amphibolites form rare intercalations in metasediments of the Varied Group. According to their modal compositions plagioclase- and epidote-bearing amphibolites are the most abudant types. These amphibolites are probably a metamorphic equivalent of tholeiitic basalt with tectonometamorphic signature of the within plate basalts.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012