Podrobnosti záznamu

Název
    Petrologie nasavrckého masívu
Údaj o odpovědnosti
    Miroslav Knotek
Další názvy
    Petrology of the Nasavrky massif
Autor
    Knotek, Miroslav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Svazek/č.
    Č. 1
Strany
    s. 1-27
Rok
    1989
Poznámky
    1 obr., 1 diag.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Předmětová skupina
    chemické vlastnosti
    diorit
    granit
    granodiorit
    hlubinné horniny
    horniny hlubinné
    vrásnění prekambrická
    vrásnění variské
    železnohorský pluton
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
Klíčové slovo
    Masívu
    Nasavrckého
    Petrologie
Abstrakt (česky)
   Nasavrcký masív byl rozdělen na části severní, střední (náležejí variskému cyklu) a jižní (náleží kadomskému cyklu). Nejstaršími horninami ve variské části budou intruze gaber v okrajích a xenolity gabro-dioritové asociace; dále následovaly 1) drobnozrnné amfibol-biotitové granodiority až křemenné diority a biotitové granodiority s amfibolem, 2) středně zrnité amfibol-biotitové granodiority (na styku kontaminované), 3) biotitové granodiority, 4) granity severní části a intruze menších těles světlých granodioritů až granitů v tonalit-granodioritovém tělese a gabrech. Jižní (kadomská)část masívu začíná zbřidličnatělými tonality, jižní cíp vyplňují strukturně pestré subvulkanické albitické granity. Uzavírají roje usměrněných dioritů až amfibolů (méně gabra), představující rekrystalované dolerity
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    19. 6. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012