Podrobnosti záznamu

Název
    Petrologie pararul ložiska uranových rud Okrouhlá Radouň
Autor
    René, Miloš
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy
Svazek/č.
    Roč. 46, -
Strany
    s. 25-33
Rok
    2006
Poznámky
    Projekt: ME 845, GA MŠk
    Překlad názvu: Petrology of paragneisses of the Okrouhlá Radouň uranium deposit
    Rozsah: 9 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Předmětová kategorie
    geochemistry
    paragneiss
    petrology
Klíčové slovo
    Ložiska
    Okrouhlá
    Pararul
    Petrologie
    Radouň
    Rud
    Uranových
Abstrakt (česky)
   Regionálně metamorfované klasické metasedimenty jsou součástí jednotného metamorfního komplexu. Hlavním horninovým typem jsou biotitické a sillimaniticko-biotitické pararuly s minerální asociací Bt+Pl+Qtz+Kfs+/-Sill.Distribuce vybraných stopových prvků je charakteristická pro vznik metasedimentů v prostředí aktivního okraje kontinentu.
Abstrakt (anglicky)
   High-grade clastic metasediments are a part of a single metamorphic complex. The main rock types are biotite- and sillimanite-biotite paragneisses with Bt+Pl+Qtz+Kfs+/-Sill mineral assemblage. The distribution of selected trace elements is significant for the origin of metasediments in active continental margin tectonic settings.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012