Podrobnosti záznamu

Název
    Petrologie pararul ložiska uranových rud Okrouhlá Radouň
Údaj o odpovědnosti
    Miloš René
Další názvy
    Petrology of paragneisses of the Okrouhlá Radouň uranium deposit
Autor
    René, Miloš
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy
Svazek/č.
    Roč. 46
Strany
    s. 25-32
Rok
    2006
Poznámky
    6 obr., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. Jihočes. Muz. (Č. Budějovice), přír. Vědy
Klasifikační znak
    55(1)
    552
    553.3/.4
Skupina konspektu
    552
    553
Předmětová skupina
    analýza petrografická
    chemismus hornin
    ložiska rudní
    metamorfóza
    moldanubický pluton
    moldanubikum jižních a jihovýchodních Čech
    pararula
    podmínky P-T
    protolit
    rudy U
Geografické jméno
    Čechy (Česko)
    Okrouhlá Radouň (Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec)
Klíčové slovo
    Ložiska
    Okrouhlá
    Pararul
    Petrologie
    Radouň
    Rud
    Uranových
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    17. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012