Podrobnosti záznamu

Název
    Petrology, geochemical character and petrogenesis of a Variscan post-orogenic granite: case study from the Ševětín Massif, Moldanubian Batholith, Southern Bohemia
Autor
    Erban, Vojtěch
    Janoušek, Vojtěch
    Vrána, Stanislav
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of the Czech Geological Society
Svazek/č.
    Roč. 47, č. 1-2
Strany
    0
Rok
    2002
Výraz tezauru
    granite,geochemistry,Ševětín,petrogenesis,Moldanubian Unit, Bohemian Massif, Hercynides, I type
Klíčové slovo
    Batholith
    Bohemia
    Case
    Character
    Geochemical
    Granite
    Massif
    Moldanubian
    Petrogenesis
    Petrology
    Post-orogenic
    Southern
    Study
    Ševětín
    Variscan
Abstrakt (anglicky)
   The petrology,whole-rock geochemistry and Sr-Nd isotopic composition of the Ševětín granite correspond to a typical post-orogenic I type.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014