Podrobnosti záznamu

Název
    Petrology, geochemistry, and age of low-Ti mare-basalt meteorite Northeast Africa 003-A: A possible member of the Apollo 15 mare basaltic suite
Další názvy
    Petrologie, geochemie a stáří low-Ti mare-basalt meteoritu Northeast Africa 003-A: Možný člen skupiny Apolla 15 mare bazaltů
Autor
    Burgess, R.
    Fernandes, V.
    Gabzdyl, Pavel
    Haloda, Jakub
    Jakeš, Petr
    Jelenc, M.
    Korotev, R.
    Košler, J.
    Thoeni, M.
    Týcová, Patricie
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geochimica et Cosmochimica Acta
Svazek/č.
    Roč. 73, č. 11
Strany
    21
Rok
    2009
Výraz tezauru
    lunar meteorites, lunar rocks, petrology, geochemistry, crystallization modeling, lunar magmatism, age of lunar rocks
Klíčové slovo
    15
    003-A
    Africa
    Age
    Apollo
    Basaltic
    Geochemistry
    Low-Ti
    Mare
    Mare-basalt
    Member
    Meteorite
    Northeast
    Petrology
    Possible
    Suite
Abstrakt (česky)
   Northeast Africa 003 (NEA 003)je lunární meteorit nalezený jako 2 kusy (6 a 118 g) v Libyi v letech 2000 a 2001. Hodnoty Fe/Mn poměrů pro celkovou horninu, olivíny a pyroxeny a izotopické složení kyslíku dokládá lunární původ tohoto meteoritu. NEA 003-A je geochemicky a petrograficky odlišný od dříve popsaných lunárních bazaltických meteoritů a není ve vztahu z žádným z nich. Meteorit NEA 003-A je nápadně geochemicky podobný v obsahu stopových prvků Apollo 15 olivín-normativním bazaltům a může reprezentovat dosud neznámý geochemicky primitivní člen této bazaltické série.
Abstrakt (anglicky)
   Northeast Africa 003 (NEA 003) is a lunar meteorite found as a two paired stones (6 and 118 g) in Libya, 2000 and 2001. The Fe/Mn values of the whole rock, olivines and pyroxenes, and the bulk-rock oxygen isotopic composition provide evidence for the lunar origin of NEA 003-A meteorite. NEA 003-A is geochemically and petrographically distinct from previously described mare-basalt meteorites and is not paired with any of them.The NEA 003-A meteorite shows obvious geochemical similarities in trace elements contents with Apollo 15 olivine-normative basalts and could represent a yet unknown geochemically primitive member of the olivine-normative basalt series.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014