Podrobnosti záznamu

Název
    Petrology and geochemistry of Variscan dykes from the Jáchymov (Joachimsthal) ore district, Czech Republic
Autor
    Chlupáčová, M.
    Dolejš, D.
    Holub, F. V.
    Lang, Miloš
    Novák, Jiří Karel
    Pivec, E.
    Seifert, T.
    Štemprok, M.
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of Geosciences
Svazek/č.
    Roč. 53, č. 1
Strany
    s. 65-104
Rok
    2008
Poznámky
    ISSN: 1803-1943 (online).
    Překlad názvu: Petrologie a geochemie variských žil z Jáchymovského rudního revíru, Česká republika
    Rozsah: 40 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    granite porphyry
    lamprophyre
    magma mixing
    uranium mineralization
    Western Krušné hory/Erzgebirge Pluton
Klíčové slovo
    Czech
    District
    Dykes
    Geochemistry
    Jáchymov
    Joachimsthal
    Ore
    Petrology
    Republic
    Variscan
Abstrakt (česky)
   Variské žíly složené z kersantitu, dioritového až granodioritového porfyritu, granitových porfyrů, spessartitu a ze složených maficko-felsických) žil byly studovány v jáchymovském rudním revíru. Samostatná žíla minety protíná biotitický granit staršího intruzivního komplexu mimo revír. Lamprofyry a dioritové porfyrity z exokontaktní zóny nad granitem mladšího intruzivního komplexu vykazují druhotnou biotitizaci a lokální puklinovou greisenizaci. Geochemická data, petrografie, petrofyzikální vlastnosti a složení stabilných izotopů jsou presentovány na 23 vzorcích. Celková magnetická susceptibilita klesá obecně od mafických magmat k intermediálním žilám vlivem kolísání obsahů magnetitu. Lokální zvýšení susceptibility až na 5000 . 10-6 [SI jednotek] je podmíněno přítomností akcesorického pyrhotínu v některých kersantitech a dioritových porfyritech. Magmatické míšení lamprofyrové a kyselé tavininy jse předpokládáno u dioritových porfyritů.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012