Podrobnosti záznamu

Název
    Petrology and geochemistry of Variscan dykes from the Jáchymov (Joachimsthal) ore district, Czech Republic
Údaj o odpovědnosti
    Miroslav Štemprok, Thomas Seifert, František V. Holub, Marta Chlupáčová, David Dolejš, Jiří K. Novák, Edvín Pivec, Miloš Lang
Autor
    Chlupáčová, Marta
    Dolejš, David
    Holub, František, 1949-
    Lang, Miloš
    Novák, Jiří Karel
    Pivec, Edvín
    Seifert, Thomas
    Štemprok, Miroslav, 1933-
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of geosciences
Svazek/č.
    Vol. 53, no. 1
Strany
    p. 65-104
Rok
    2008
Poznámky
    21 obr., 3 fot., 9 tab., appendix
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: J. Geosci. (Prague)
Klasifikační znak
    552
Skupina konspektu
    552
    553
Předmětová skupina
    analýza petrografická
    analýza termomagnetická
    chemismus hornin
    diagram petrochemický
    geologie regionální
    granitový porfyr
    hydrotermální alterace
    izotopy stabilní
    krušnohorské krystalinikum
    krušnohorský pluton
    lamprofyry
    magnetická susceptibilita
    mineralizace
    mísení magmat
    petrogeneze
    rudy U
    thorium
    uran
    žíla rudní
Geografické jméno
    Čechy (Česko)
    Jáchymov (Karlovy Vary, Ostrov)
Klíčové slovo
    Czech
    District
    Dykes
    Geochemistry
    Jáchymov
    Joachimsthal
    Ore
    Petrology
    Republic
    Variscan
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 8. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012