Podrobnosti záznamu

Název
    Petrology and geochemistry of ganulite clasts in the Visean Luleč conglomerate, Kulm in central Moravia, Czech Republic
Údaj o odpovědnosti
    Stanislav Vrána, Milan Novák
Autor
    Novák, Milan, 1952-
    Vrána, Stanislav
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Svazek/č.
    Vol. 75, no. 4
Strany
    p. 405-413
Rok
    2000
Poznámky
    4 obr., 5 tab.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Předmětová skupina
    analýza stopových prvků
    chemismus hornin
    flyš
    granulit
    hlavní prvky
    karbon-spodní
    konglomerát
    krystalizace
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    visé
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Luleč (Vyškov)
Klíčové slovo
    Central
    Clasts
    Conglomerate
    Czech
    Ganulite
    Geochemistry
    Kulm
    Luleč
    Moravia
    Petrology
    Republic
    Visean
Abstrakt (anglicky)
   Ten samples of granulite clasts from the Upper Visean conglomerate in the Luleč quarry, 22 km NE of Brno, central Moravia, represent four different types of granulite. Felsic garnet granulites (˝ biotite) of calc-alkali leucogranite composition, carrying garnet Alm70Prp27-29Grs01-03, is the most common type. One sample of this group contains sillimanite ˝ hercynite pseudomorphs after kyanite mantled by plagioclase. One sample of unfoliated felsic garnet granulite, nearly medium-grained, features a steep REE pattern indicating monazite fractionation and prominent retrogressive zoning in garnet ranging from Prp30 to Prp13, associated with extensive biotitization. A single sample of high-pressure biotite-garnet granulite of paragneiss-like composition contains garnet Alm48Prp32Grs25-20 with a decompression zoning to Alm56Prp32Grs12. Highly peraluminous conrdierite-garnet-sillimanite granulite contains garnet Alm70Prp27Grs03, mesoperthite, antiperthite and coarse prismatic sillimanite.
   This rock type shows a flat REE distribution pattern and could represent restite after extraction of partialmelts of felsic garnet granulites. Granulites in the conglomerate represent mainly low- medium-P types of granulites exposed in the present erosional section of the Moldanubian Zone and dated mainly at 339.8 ˝ 2.6 Ma. The cordierite-garnet-sillimanite granulites were apparently exposed over significant areas during Upper Visean and their association with felsic garnet granulites provides situation no longer observed in the present erosional section. Felsic granulites with preserved kyanite, significantly represented in the present erosional section of the Moldanubian Zone, are absent in the sample set studied. This may suggest their relative rarity in the Visean source region. The presence of the described types of granulites in the Upper Visean conglomerate indicates high rates of erosion on the order of several mm per year
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    5. 4. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012