Podrobnosti záznamu

Název
    Petrology and geochemistry of granitoid exotics of the Rača unit of the Magura Flysch
Údaj o odpovědnosti
    Jindřich Štelcl
Autor
    Štelcl, Jindřich, jr.
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický zborník Geologica carpathica
Svazek/č.
    Vol. 40, no. 6
Strany
    p. 735-747
Rok
    1989
Poznámky
    5 obr. 5 tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Zbor. Geol. carpath.
Klasifikační znak
    552
Předmětová kategorie
    chemické analýzy hornin a horninotvorných minerálů
    flyšové pásmo čs. Karpat
    geochemie magmatických hornin
    geochemie prvků, stopových a radioaktivních prvků a vzácných zemin
    klastické horniny
    sedimentologie, litologie
Geografické jméno
    ČSSR-Morava
Klíčové slovo
    Exotics
    Flysch
    Geochemistry
    Granitoid
    Magura
    Petrology
    Rača
    Unit
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 3. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012