Podrobnosti záznamu

Název
    Petrophysical correlation of flysch complexes of the Rača unit in Moravian and NW Slovakian regions
Další názvy
    Petrofyzikální korelace flyšových souvrství račanské jednotky Moravy a severozápadního Slovenska