Podrobnosti záznamu

Název
    Petrostrukturní vztahy mezi granitoidy v oblasti Nové Pece (Moldanubikum)
Další názvy
    Petrostructural relationship between granites in the Nová Pec area (Moldanubian zone)
Autor
    Pertoldová, Jaroslava
    Verner, Kryštof
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    4
Rok
    2004
Výraz tezauru
    granites, petrology, structural geology, moldanubikum
Klíčové slovo
    Granitoidy
    Moldanubikum
    Nové
    Oblasti
    Pece
    Petrostrukturní
    Vztahy
Abstrakt (česky)
   V návaznosti na geologické mapování listu Nová Pec 32-142 byl řešen petrologický a strukturní vývoj granitoidních hornin. Poměrné zastoupení minerálních fází durbachitů je proměnlivé. V jádrech amfibolu (aktinolitu) byly nalezeny relikty diopsidu a aktiktinolity bohatší Mg. V granulitových rulách byly odlišeny 3 fáze deformace (metamorfní foliace S1, S2 a S3). Foliace S2 (s relikty S1) má subvertikální orientaci s mírným úklonem k SV až JV. Místy je refoliována do subhorizontálních ploch (S3), upadajících k SSZ. Granitoidy (JMZD) byly postiženy sobsolidovou deformací variabilní intenzity. Stavba upadá mírně k SZ a k západu vyznívá. V durbachitech byla pozorována silná magmatická foliace: (i) reliktní - subvertikální, (ii) penetrativní - subhorizontální s mírným úklonem k SZ. Subsolidová deformace byla v durbachitech zjištěna místy u okrajů intruze. Masív Plechý byl pak vmístěn posttektonicky ve vztahu k deformačnímu vývoji území.
Abstrakt (anglicky)
   Petrostructural relationship between granites in the Nová Pec area (Moldanubian zone)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014