Podrobnosti záznamu

Název
    Phlogopites from subvolcanic melilitic rocks, Ploučnice River region, Czechoslovakia
Údaj o odpovědnosti
    Jaromír Ulrych, Edvín Pivec, Pavel Povondra, Jozef Rutšek
Další názvy
    Flogopity subvulkanických melilitických hornin z hornoploučnické oblasti, Československo
Autor
    Pivec, Edvín
    Povondra, Pavel, 1924-
    Rutšek, Jozef
    Ulrych, Jaromír
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Svazek/č.
    Č. 1
Strany
    s. 9-24
Rok
    1990
Poznámky
    6 fot., 2 tab., 5 diag.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Předmětová skupina
    České středohoří
    flogopit
    fylosilikáty
    horniny vulkanické
    krystalizace
    melilitit
    minerály
    slídy
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
Klíčové slovo
    Czechoslovakia
    Melilitic
    Phlogopites
    Ploučnice
    Region
    River
    Rocks
    Subvolcanic
Abstrakt (česky)
   Neoidní melilitické horniny této oblasti zahrnují hlavně melilitolity, mikromelilitolity a polzenity s.s. obsahující značné množství flogopitu (1 až 9 obj.). Starší, světle žlutohnědý slabě pleochroický flogopit I (s max. obsahy BaO= 0,7 hm. a TiO2= 1,4 hm. , mg= 0,88-0,96) je metasomaticky zatlačován podél štěpnosti tmavě žlutohnědým až červenohnědým silně pleochroickým flogopitem II (s max. obsahy BaO= 6,8 hm. a TiO2= 7,2 hm. , mg= 0,81 - 0,87). Tvorba flogopitu I je spjata patrně s pozdně magmatickou krystalizací, zatímco flogopit II je většinou produktem reakce residuálních magmatických fluid s primárními tmavými minerály, zejména s olivínem. Proces flogopitizace melilitolitů vede až ke vzniku flogopititů. Flogopit I prakticky chybí v horninách pokročilejšího stupně diferenciace
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    19. 6. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012