Podrobnosti záznamu

Název
    Phonolite weathering profiles at Mariánská hora Hill, České středohoří Mts., and sorption properties of clay residues
Autor
    Melka, Karel
    Novák, Jiří Karel
    Řanda, Zdeněk
    Ulrych, Jaromír
Konference
    Conference on Clay Mineralogy and Petrology (17. : 13.09.2004-17.09.2004 : Prague, Česká republika)
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Montana. Rada A, B
Svazek/č.
    Roč. 2, 2 /138/
Strany
    s. 135-149
Rok
    2005
Poznámky
    Projekt: IAA3048201, GA AV ČR
    Překlad názvu: Zvětrávací profily na Mariánské hoře, České středohoří, a sorpční vlastnosti jílových reziduí
    Rozsah: 14 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1048901
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Předmětová kategorie
    phonolite
    saprolite
    weathering
Klíčové slovo
    Clay
    České
    Hill
    Hora
    Mariánská
    Mts
    Phonolite
    Profiles
    Properties
    Residues
    Sorption
    Středohoří
    Weathering
Abstrakt (česky)
   Dva zvětrávací profily na Mariánské hoře v Ústí nad Labem a na Ryzelském vrchu u Mostu byly studovány dostupnými laboratorními metodami. Navětralá matečná hornina (fonolit) a zelené zvětraliny ze spodních partií obou profilů obsahují pseudomorfózy smektitu po klinopyroxenu, zatímco převažující živce (anortoklas a Na-sanidin) byly rezistentní vůči zvětrávání. Odbarvovací schopnost těchto zvětralin byla prokázána experimentálně na anilinových barvách již v minulém století a změřené sorpční kapacity vykazují vysoké hodnoty při pH 6,3 (v mmol/100 g: pro Ca=26,8; Mg=5,8; Na=0,20; K=0,11). Nejsvrchnější bílá zvětralina je výsledkem kaolinitického zvětrávání živců a transformace smektitu na kaolinit, přičemž sorpční kapacita kationtů je adekvátně nízká. Dodatečný význam zvětrávacích profilů dokumentuje mobilita vzácných zemin, zejména Ce v bílém horizontu (zvýšený poměr Ce/Ce*=1,21).
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012