Podrobnosti záznamu

Název
    Phosphide solid solutions within the metal-rich section of the quaternary system, Co-Fe-Ni-P at 800 ?C, and their mineralogical implications
Další názvy
    Pevné roztoky fosfidů v kovy bohaté části soustavy Co-Fe-Ni-P při 800 ?C a jejich mineralogická aplikace.
Autor
    Drábek, Milan
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Canadian Mineralogist
Svazek/č.
    Roč. 44, č. 2
Strany
    10
Rok
    2006
Výraz tezauru
    phase relations, phosphides, schreibersite, nickelphosphide, barringerite, allabogdanite, Co, Fe, Ni
Klíčové slovo
    800
    Co-Fe-Ni-P
    Implications
    Metal-rich
    Mineralogical
    Phosphide
    Quaternary
    Section
    Solid
    Solutions
    System
    Within
Abstrakt (česky)
   Fázové vztahy v soustavě Co-Fe-Ni-P byly studovány v zatavených, evakuovaných kamenných trubicích. V soustavě byly zjištěny 3 rozsáhlé pevné roztoky:tetragonální(Co,Ni,Fe)3P, hexagonální (Co,Ni,Fe)2P, a orthorombický (Co,Ni,Fe)2P
Abstrakt (anglicky)
   Solid solutions within the Co-Fe-Ni-P system were studied experimentally by means of the evacuated silica tube technique at 800 ?C. Three broad solid solutions were detected in the system, tetragonal f (Co,Ni,Fe)3P, hexagonal l1 (Co,Ni,Fe)2P, and orthorhombic l2 (Co,Ni,Fe)2P . Within these three pseudoternary systems, all phosphides known as minerals are situated. Cobalt has a remarkable influence on the structure type of (Co,Fe,Ni)2P solid solutions, inducing a transition of the hexagonal structure (Fe-Ni rich) to orthorhombic (Co rich). Nevertheless, the cobalt content reported in allabogdanite is too low to bring about the transition of the hexagonal l1 structure to the orthorhombic l2 structure. In addition to these most important solid solutions, two binary solid solutions were detected: tetragonal (Co,Ni)12P5 and a very narrow, (Co,Ni,)5P2 , which is hexagonal. Phosphides with such compositions can be expected in meteorites, in close association with other phosphides.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014