Podrobnosti záznamu

Název
    Phosphorus in small watercourses sediments in relation to their grain size composition
Další názvy
    Fosfor v sedimentech drobných vodních toků ve vztahu k jejich zrnitostnímu složení