Podrobnosti záznamu

Název
    Phosphorus-an omnipresent minor element in garnet of diverse textural types from leucocratic granitic rocks
Další názvy
    Fosfor - všudypřítomný vedlejší prvek v granátech různého texturního typu z leukokrátních granitoidů
Autor
    Breiter, Karel
    Cempírek, Jan
    Koller, Friedrich
    Novák, Milan
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralogy and Petrology
Svazek/č.
    Roč. 85, č. 3-4
Strany
    17
Rok
    2005
Výraz tezauru
    garnet, phosphorus, granites
Klíčové slovo
    Diverse
    Element
    Garnet
    Granitic
    Leucocratic
    Minor
    Omnipresent
    Phosphorus-an
    Rocks
    Textural
    Types
Abstrakt (česky)
   V granátech z leukokrátních peraluminických nízkotlakých granitoidů (granity, pegmatity, ortoruly) byla obecně zjištěna přítomnost fosforu v množství kolem 0.5% P2O5, ojediněle až více než 1% P2O5.
Abstrakt (anglicky)
   Elevated P contents of up to 0.086 apfu (1.21 wt.% P2O5) were found in garnet from leucocratic granitic rocks (orthogneisses, granites, barren to highly evolved pegmatites) in the Czech Republic, USA, and Australia. Minor concentrations (0.15-0.55 wt.% P2O5) appear ubiquitous in garnet from leucocratic granitic rocks of different origins and degrees of fractionation. Concentrations of P are not related to Mn/(Mn+Fe). Garnet compositions exhibit negative correlations for P/Si and P/R2+ where R2+=Fe+Mn+Mg+Ca, while Al is constant at ~2.05 apfu. Concentrations of Na are largely below 0.02 apfu but positively correlate with P. The main substitution may involve A-site vacancy and/or the presence of some light element(s) in the crystal structure. The substitution ?P2 R2+-1Si-2 and/or alluaudite-type Na?P3 R2+-2Si-3 seem the most likely P-incorporating mechanisms.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014