Podrobnosti záznamu

Název
    Phyllosilicate preferred orientation as a control of magnetic fabric: evidence from neutron texture goniometry and low and high-field magnetic anisotropy (SE Rhenohercynian Zone of Bohemian Massif)
Autor
    Chadima, Martin
    Hansen, A.
    Hirt, A.
    Hrouda, F.
    Siemes, H.
Editor
    Auborg, C.
    Jackson, M.
    Lüneburg, C. M.
    Martín-Hernández, F.
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Zdrojový dokument - monografie
    Palaeozoic Amalgamation of Central Europe
Strany
    s. 361-380
Poznámky
    Překlad názvu: Přednostní orientace fylosilikátů jako nositel magnetické anizotropie: kombinovaná studie neutronové texturní goniometrie, magnetické anizotropie při nízkém a vysokém poli, JZ rhenohercynikum Českého masivu
    Rozsah: 20 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Předmětová kategorie
    magnetic anisotropy
    neutron texture goniometry
    Rheno-Hercynian Zone
Klíčové slovo
    Anisotropy
    Bohemian
    Control
    Evidence
    Fabric
    Goniometry
    High-field
    Low
    Magnetic
    Massif
    Neutron
    Orientation
    Phyllosilicate
    Preferred
    Rhenohercynian
    Texture
    Zone
Abstrakt (česky)
   Magnetická anizotropie při nízkém a vysokém poli rhenohercynských břidlic a drob byla porovnána s teoretickou anizotropií vypočtenou z měření přednostní orientace minerálů při použití neutronové texturní goniometrie. Pro účely kvantitativní korelace je použita standardní deviatorická susceptibilita jako měřítko anizotropie ve vysokém poli. Použití neutronové texturní goniometrie jako nezávislé metody přednostní orientace minerálů v hornině se pro studované typy hornin jeví jako výhodnější ve srovnání např. s Fjodorovým stolkem nebo rentgenovou texturní goniometrií.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012