Podrobnosti záznamu

Název
    Physical and chemical properties of hydrocarbon-bearing sediments(Outer Western Carpathians, Czech Republic )
Další názvy
    Fyzikální a chemické vlastnosti sedimentů uhlovodíkových ložisek (Vnější západní Karpaty, Česká republika)
Autor
    Hanák, Jaromír
    Kašparec, Ivan
    Matolín, Milan
    Ondra, Pavel
    Stráník, Zdeněk
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologica Carpathica
Svazek/č.
    Roč. 58, č. 3
Strany
    7
Rok
    2007
Výraz tezauru
    petrophysical data,flysch sedimentary cover,statistic evaluataion, oil deposit, deep boreholes,prospective indicators
Klíčové slovo
    Carpathians
    Chemical
    Czech
    Hydrocarbon-bearing
    Physical
    Properties
    Republic
    Sediments(Outer
    Western
Abstrakt (česky)
   Studie se zabývá dopady uhlovodíků na změny fyzikálních vlastností flyšových sedimentů Ždánicko-hustopečských vrstev v jihovýchodní části České republiky. Změny jsou indikované hlavně v obsazích přírodních radioaktivních prvků, Th, U a K. Předmětem studie jsou horniny z hlubokých vrtů až do hloubky 3,3 km. Vrty se dělí na dvě skupiny - bez uhlovodíků a s indiciemi uhlovodíků. V obou skupinách se porovnávají fyzikální vlastnosti pískovců a jílovců. Byl učiněn závěr, že statistické rozdělení U a K a posuny v obsazích obou prvků jsou nepochybně způsobeny důsledkem přítomnosti uhlovodíků.
Abstrakt (anglicky)
   The study deals with the impact of hydrocarbons on changes in the physical properties of the sediments of the Ždánice-Hustopeče strata in the flysch sedimentary cover in the south-eastern part of the Czech Republic. The discussed changes are mainly concerned with contents of natural radioactive elements Th, U and K. The subject of the study are rocks from dep boreholes collected down to the depth of 3.3 km. The boreholes are situated in an area of local hydrocarbon occurrences and divided into two groups-with and without hydrocarbon indications. Physical properties of sandstounes and claystounes from the two groups are compared. It has been concluded that the distribution of U and K in the Ždánice-Hustopeče Formation indicates shifts in contents of the elements which are undoubtedly due to the presence of hydrocarbons.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014