Podrobnosti záznamu

Název
    Phytocenologic and floristic investigation of vegetation in selected sedimentation reservoirs in the Ostrava-Karviná Coal District
Další názvy
    Fytocenologický a floristický průzkum vegetace vybraných sedimentačních nádrží OKR