Podrobnosti záznamu

Název
    Placoid scales of sharks (Elasmobranchii) from outer flysch and Carpathian foredeep and their paleoecological significance
Další názvy
    Plakoidní šupiny žraloků (Elasmobranchii) z vnějšího flyše a předhlubně Karpat a jejich paleoekologický význam