Podrobnosti záznamu

Název
    Plagioklasový kumulát a chromit ve slepenci ze Stříbrných Hor
Údaj o odpovědnosti
    Václav Procházka, Jaroslav Havlíček
Další názvy
    Plagioclase cumulate and chromite in the conglomerate from Stříbrné Hory
Autor
    Havlíček, Jaroslav
    Procházka, Václav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy
Svazek/č.
    Roč. 49
Strany
    s. 17-20, 1 s. obr. příl.
Rok
    2009
Poznámky
    4 fot., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. Jihočes. Muz. (Č. Budějovice), přír. Vědy
Klasifikační znak
    55(1)
    552
Skupina konspektu
    552
Předmětová skupina
    analýza valounová
    chemismus minerálů
    chromit
    geologie regionální
    horniny plutonické
    metakonglomerát
    moldanubikum
    oblast snosová
    plagioklasy
    původ plášťový
    vrásnění variské
Geografické jméno
    Čechy (Česko)
    Stříbrné Hory (Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod)
Klíčové slovo
    Chromit
    Hor
    Kumulát
    Plagioklasový
    Slepenci
    Stříbrných
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    18. 1. 2010
Datum importu
    8. 8. 2012