Podrobnosti záznamu

Název
    Plane waves in viscoelastic anisotropic media - 1. Theory
Autor
    Červený, V.
    Pšenčík, Ivan
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geophysical Journal International
Svazek/č.
    Roč. 161, č. 1
Strany
    s. 197-212
Rok
    2005
Poznámky
    Projekt: GA205/04/1104, GA ČR3cav_un_auth*0007463
    Projekt: GA205/05/2182, GA ČR3cav_un_auth*0000924
    Projekt: IAA3012309, GA AV ČR3cav_un_auth*0000911
    Projekt: KSK3012103, GA AV ČR3cav_un_auth*0000190
    Překlad názvu: Rovinné vlny ve viskoelastických anizotropních prostředích - 1 Teorie
    Rozsah: 16 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3012916
Předmětová kategorie
    attenuation
    seismic anisotropy
    seismic waves
Klíčové slovo
    Anisotropic
    Media
    Plane
    Theory
    Viscoelastic
    Waves
Abstrakt (česky)
   Jsou studovány vlastnosti homogenních a nehomogenních rovinných vln šířících se v neomezeném viskoelastickém anizotropním prostředí. Metoda užitá pro výpočty je založena na tzv. smíšené specifikaci vektoru pomalosti. Metoda je zcela univerzální a lze ji užít jak pro homogenní tak nehomogenní vlny šířící se jak v elastických tak absorbujících, izotropních i anizotropních prostředích.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013