Podrobnosti záznamu

Název
    Plastické deformace sedimentů v zářezu dálnice D8 u obce Bílinky, západně od Lovosic, České Středohoří
Další názvy
    Soft-sediment deformation structures in geological profile in Bílinka village, west of the Lovosice, České Středohoří Mts.
Autor
    Čáp, Pavel
    Havlíček, Pavel
    Holásek, Oldřich
    Hroch, Tomáš
    Štor, Tomáš
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    3
Rok
    2010
Výraz tezauru
    Bohemian Massif, Quaternary, Geology, Stratigraphy
Klíčové slovo
    Bílinky
    České
    D8
    Dálnice
    Deformace
    Lovosic
    Obce
    Plastické
    Sedimentů
    Středohoří
    Západně
    Zářezu
Abstrakt (česky)
   V dokumentovaném úseku stavby dálnice D8 u obce Bílinka byly odkryty kvartérní štěrky spočívající na křídových sedimentech, tvořených zčásti pískovci a zčásti jílovitým eluviem slínovců. V úseku s výskytem jílovitého eluvia slínovců v podloží štěrků došlo později ke vzájemnému intenzívnímu mrazovému províření (kryoturbaci). Mezi pískovci a slínovci byla objevena 4 m široká subvertikální poruchová zóna.
Abstrakt (anglicky)
   Soft-sediment deformation structures in geological profile in Bílinka village, west of the Lovosice, České Středohoří Mts.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014