Podrobnosti záznamu

Název
    Platinové výskyty v Sierra Leone
Údaj o odpovědnosti
    Jaroslav Veselý, Josef Ševčík
Další názvy
    Platinum occurrences in Sierra Leone
Autor
    Ševčík, Josef, 1943-
    Veselý, Jaroslav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 33, č. 4
Strany
    s. 119-121
Rok
    1991
Poznámky
    6 fot. + 1
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Předmětová skupina
    ložiska rud
    ložisko aluviální
    ložisko magmatické
    prognózy
    průzkum ložiska
    rudy skupiny platiny
Geografické jméno
    Sierra Leone
Klíčové slovo
    Leone
    Platinové
    Sierra
    Výskyty
Abstrakt (česky)
   Dosud známé výskyty platiny jsou vázány na ultrabazický masív Freetown, dříve nazývaný Colony complex. Je popsána geologická stavba komplexu a jednotlivé rudní zóny. Předmětem těžby byla aluviální platina v okolí obce York, která se vyskytuje ve třech druzích zrn: největší známý nuget měl hmotnost 19,4 g. s průměrným obsahem Pt 75. Dnes probíhá občasná těžba z aluvií řeky Babadori na okraji hlavního města. Ověření primárního zdroje platiny v terénu s lateritizovanými horninami bude velmi nákladné a vzhledem k ekonomické situaci země nereálné. Nadějnější a levnější bude průzkum aluvií a říčních akumulací na pobřeží moře
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012