Podrobnosti záznamu

Název
    Platinum-group element geochemistry of subcontinental mantle xenoliths from the Bohemian Massif, Czech Republic
Autor
    Ackerman, Lukáš
    Jelínek, E.
Konference
    International Platinum Symposium (10. : 08.08.2005-11.8.2005 : Oulu, Finsko)
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    10th International Platinum Symposium. Extended Abstracts
Strany
    s. 269-272
Poznámky
    Projekt: IAA3013403, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Geochemie platinových kovů subkontinentálních plášťových uzavřenin z Českého Masivu, Česká Republika
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    Bohemian
    Czech
    mantle
    platinum
    xenoliths
Klíčové slovo
    Bohemian
    Czech
    Element
    Geochemistry
    Mantle
    Massif
    Platinum-group
    Republic
    Subcontinental
    Xenoliths
Abstrakt (česky)
   Xenolity svrchního pláště z dvou různých geotektonických prostředí (basanity a granulity) byly analyzovány za účelem zjištění koncentrace platinových kovů, Ni, Cu a S. Xenolity z basanitů mají podobné koncentrace těchto prvků jako xenolity z granulitů.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012