Podrobnosti záznamu

Název
    Plaveninový režim jako ukazatel intenzity vodní eroze v horských zalesněných povodích (na příkladu Moravskoslezských Beskyd)
Údaj o odpovědnosti
    Ladislav Buzek
Další názvy
    The suspended load regime as a signpost of the intensity of water erosion in the moutain forested catchments (on the example of the Moravskoslezské Beskydy Mts.)
Autor
    Buzek, Ladislav, 1934-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of Hydrology and Hydromechanics
Svazek/č.
    Vol. 52, no. 1
Strany
    p. 24-40
Rok
    2004
Poznámky
    1 obr., 3 diagr., 7 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: J. Hydrol. Hydromech. (Bratislava)
Klasifikační znak
    551.4
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    eroze vodní
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    kontrola litologická
    lesní hospodářství
    nádrž vodní
    ochrana proti erozi
    pohoří
    poškození
    povodeň
    povodí
    reliéf
    sedimentace recentní
    srážky dešťové
    studie environmentálních vlivů
    suspenze
    transport říční
    vegetace
    vodní hospodářství
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Jablunkov (Frýdek-Místek, Jablunkov)
    Morávka (Frýdek-Místek, Frýdek-Místek)
    Staré Hamry (Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí)
Klíčové slovo
    Beskyd
    Eroze
    Horských
    Intenzity
    Jako
    Moravskoslezských
    Plaveninový
    Povodích
    Příkladu
    Režim
    Ukazatel
    Vodní
    Zalesněných
Abstrakt (anglicky)
   Water erosion is an important degradation agent not only on the agricultural land but it also shows up on the forested soil. It is associated with the progress of forest mechanisation and with changing forest cover and it occurs especially on the Flysch substratum under exceptional hydrometeorological situations. Research of water erosion has been organized by the Department of Physical Geography and Geoecology of the Ostrava university since 1976 till 2000 in the central part of the Moravskoslezské Beskydy Mts. (NE part of the Czech Republic). The article shows main results of analysis of suspended load regime. Suspended load as a transition part of the erosional products is an evidence of the intensity of erosional processes in the observed catchments
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    2. 10. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012