Podrobnosti záznamu

Název
    Plaveniny jako produkt a indikátor vodní eroze půdy v geograficky rozdílných podmínkách České republiky
Údaj o odpovědnosti
    Zdeněk Kliment
Další názvy
    The suspended load as a water erosion product and indicator in different geographical environments of the Czech Republic
Autor
    Kliment, Zdeněk, 1961-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of hydrology and hydromechanics
Svazek/č.
    Roč. 53, č. 4
Strany
    s. 231-244
Rok
    2005
Poznámky
    11 obr., 7 fot., 7 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: J. Hydrol. Hydromech.
Klasifikační znak
    556
Skupina konspektu
    504
    556
Předmětová skupina
    eroze půdy
    eroze vodní
    flyšové pásmo Západních Karpat
    kontrola litologická
    krajina
    kvartér Českého masivu
    kvartér Západních Karpat
    modelování
    odtok
    povodí
    riziko erozní
    suspenze
    systém GIS
    transport říční
    zemědělství
Geografické jméno
    Blšanka (povodí)
    Česko
    Loučka (povodí)
    Lužická Nisa (povodí)
    Olšava (povodí)
Klíčové slovo
    České
    Eroze
    Geograficky
    Indikátor
    Jako
    Plaveniny
    Podmínkách
    Produkt
    Půdy
    Republiky
    Rozdílných
    Vodní
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    26. 6. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012