Podrobnosti záznamu

Název
    Pleistocénní sedimenty vyšší terasy Bečvy ve Vsetíně
Další názvy
    Pleistocenne deposits of the higher fluvial terrace of Bečva river in the area of Vsetín city
Autor
    Baroň, Ivo
    Kirchner, Karel
    Nehyba, Slavomír
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007
Svazek/č.
    Roč. XV, č. 1
Strany
    3
Rok
    2008
Výraz tezauru
    facies analyses- braided river- Pleistocene
Klíčové slovo
    Bečvy
    Pleistocénní
    Sedimenty
    Terasy
    Vsetíně
    Vyšší
Abstrakt (česky)
   Pleistocenní fluviální sedimenty PaleoBečvy byly zjištěny v rámci stavebních odkryvů v centru města Vsetín. Tyto pleistocenní sedimenty jsou interpretovány jako sedimenty štěrkové divočící řeky.
Abstrakt (anglicky)
   Pleistocene fluvial deposits of the PaleoBečva river were recognised in the artificial outcrop in the centre of the city Vsetín. They were interpreted as deposits of gravelly braided river.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012