Podrobnosti záznamu

Název
    Pleistocenní fluviální sedimenty na území mapy 14-41 Šumperk (14-41 Šumperk)
Údaj o odpovědnosti
    Oldřich Holásek
Další názvy
    The Pleistocene fluvial sediments on the map sheet 14-41 Šumperk
Autor
    Holásek, Oldřich
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1994
Strany
    s. 57-58
Rok
    1995
Poznámky
    8 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1994.
Předmětová skupina
    kvartér Českého masivu
    paleomorfologie
    pleistocén
    sedimentace fluviální
    sedimenty klastické
Předmětová kategorie
    terasy
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Šumperk
Klíčové slovo
    14-41
    Fluviální
    Mapy
    Pleistocenní
    Sedimenty
    Šumperk
    území
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012