Podrobnosti záznamu

Název
    Pleistocenní fluviální sedimenty na území mapy Kolín (13-32 Kolín)
Údaj o odpovědnosti
    Oldřich Holásek
Další názvy
    Pleistocene fluvial sediments on the Kolín map sheet
Autor
    Holásek, Oldřich
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995
Strany
    s. 92-93
Rok
    1996
Poznámky
    6 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1995.
Předmětová skupina
    extraglaciální oblasti
    kvartér Českého masivu
    pleistocén
    sedimentace fluviální
    sedimentační dynamika
    výzkum
    zpráva o činnosti
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Kolín
Klíčové slovo
    13-32
    Fluviální
    Kolín
    Mapy
    Pleistocenní
    Sedimenty
    území
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 6. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012