Podrobnosti záznamu

Název
    Pleistocenní měkkýši od Remenin (Nízké Beskydy, východní Slovensko)
Údaj o odpovědnosti
    Ján Harčár, Jiří Kovanda
Další názvy
    The Pleistocene Molluscan faunas from Remeniny-village (Nízke Beskydy, East Slovakia)
Autor
    Harčár, Ján
    Kovanda, Jiří, 1935-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011
Svazek/č.
    Roč. 45
Strany
    s. 213-218
Rok
    2012
Poznámky
    4 obr., 1 fot., 2 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2011
Klasifikační znak
    551.7
Skupina konspektu
    56
Předmětová skupina
    flyšové pásmo Západních Karpat
    glaciály
    interglaciály
    koluvium
    kvartér Západních Karpat
    Mollusca
    paleoekologie
    pleistocén
    profil odkryvu
    sedimentace fluviální
Geografické jméno
    Slovensko
Klíčové slovo
    Beskydy
    Měkkýši
    Nízké
    Pleistocenní
    Remenin
    Slovensko
    Východní
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    26. 11. 2012
Datum importu
    20. 3. 2014