Podrobnosti záznamu

Název
    Pleistocenní periglaciální modelace vrcholových částí Českého masivu
Údaj o odpovědnosti
    Tadeáš Czudek
Další názvy
    Pleistocene periglacial modifying of the summit parts of the Bohemian Massif
Autor
    Czudek, Tadeáš
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 8
Strany
    s. 2-4
Rok
    2001
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2000.
Předmětová skupina
    eroze
    gelivace
    kryoturbace
    kvartér Českého masivu
    morfogeneze
    periglaciální jevy
    pleistocén
    pohoří
    reliéf
Geografické jméno
    Česká republika
Klíčové slovo
    částí
    Českého
    Masivu
    Modelace
    Periglaciální
    Pleistocenní
    Vrcholových
Abstrakt (anglicky)
   In the Pleistocene the summit parts of the Bohemian Massif were modified and remodelled by different periglacial processes in cold environment. The geomorphological effect of these processes was controlled by the altitude above sea level and local morphological as well as lithological conditions. The lowering of the ground surface of the erosional flats and broad watershed ridges as remnants of planation surfaces due to gelifluction, sheet wash and wind erosion are estimated in most cases not to have exceeded 5-10 m. Mainly in many mountain areas cryoplanation summit flats with tors are common. The remodelling of the older surface due to cryoplanation was considerable there. The lowering of the ground surface was locally differentiated and around tors attains 10-15 m, on favourable places as much as 20 m.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    6. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012