Podrobnosti záznamu

Název
    Pleistocenní výplň mrtvého ramene Ohře u Chban (Česká republika)
Údaj o odpovědnosti
    Jaroslav Tyráček, Libuše Smolíková
Další názvy
    Pleistocene oxbow lake sediments at Chbany-Ohře River, Czech Republic
Autor
    Smolíková, Libuše
    Tyráček, Jaroslav, 1931-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Svazek/č.
    Roč. 73, č. 4
Strany
    s. 313-320
Rok
    1998
Poznámky
    3 obr., 2 fot., 26 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Předmětová skupina
    braunlehm
    ferralsol
    koryto
    kvartér podkrušnohorských pánví
    pleistocén-spodní
    pleistocén-střední
    půda fosilní
    terasa
Geografické jméno
    Chbany (Chomutov)
    ČR-Čechy
    Ohře (řeka)
Klíčové slovo
    Chban
    Česká
    Mrtvého
    Ohře
    Pleistocenní
    Ramene
    Republika
    Výplň
Abstrakt (anglicky)
   An interesting sedimentary sequence filling an ancient oxbow lake incised in the Blažim terrace (Ohře River) was exposed in Chbany gravel pit. The sequence, resting upon the coarse gravel of this terrace and capped by a paleosol of the vega type, is composed of three layers of fluvial sandy gravel and silt separed by two intervening braunlehm-type paleosols. In addition another strongly weathered relict ferreto paleosol is preserved at the original terrace surface. The braunlehms and the ferreto correlate at least with PK VII and stratigraphically correspond to the Cromenian interglacial or to some older warm periods and provide a Lower Pleistocene age for the underlying Blažim terrace, classified previously as Mindelian. The uppermost semiterrestrial vega paleosol, mantled originally by loess, probably postdates the Cromenian interglacial and corresponds to the lowermost part of Middle Pleistocene, thus representing the oldest soil of this type ever found in CR
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    18. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012