Podrobnosti záznamu

Název
    Plumbojarosit z Nové Vsi u Rýmařova.
Údaj o odpovědnosti
    Eva Kocourková, Jiří Sejkora
Další názvy
    Plumbojarosite from Nová Ves near Rýmařov.
Autor
    Kocourková, Eva
    Sejkora, Jiří
    Sejkora, Jiří, 1968-
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae
    Acta Musei Moraviae. Scientiae Geologicae. (Časopis Moravského muzea. Vědy geologické.)
Svazek/č.
    Roč. 97, č. 1
Strany
    8
    s. 47-54
Rok
    2012
Poznámky
    1 obr., 5 fot., 1 diagr., 2 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. geol.
Klasifikační znak
    549
Skupina konspektu
    549
Předmětová skupina
    asociace minerální
    chemismus minerálů
    difrakce rentgenová
    lokalita mineralogická
    minerály supergenní
    odval
    rudy Pb
    rudy Zn
    silesikum
Výraz tezauru
    Nová Ves near Rýmařov
    plumbojarosite
    subrecent
Geografické jméno
    Hrubý Jeseník, pohoří (Česko)
    Morava (Česko)
    Nová Ves (Bruntál, Rýmařov)
Klíčové slovo
    Nové
    Plumbojarosit
    Rýmařova
    Vsi
Abstrakt (česky)
   Na ložisku Pb-Zn rud Nová Ves u Rýmařova byla na haldě dolu Boží dar identifikována subrecentní minerální asociace s plumbojarositem. Minerál byl identifikován rentgenometricky, vypřesněné mřížkové parametry jsou a = 7.3203(9); c = 33.773(4). Jeho chemické složení je blízko ideálnímu koncovému členu s pouze malým množstvím K, H3O+ a Zn. Vzniká v nejsvrchnější části odvalu reakcemi zvětralého galenitu, respektive anglesitu, s kyselými roztoky vzniklými rozkladem pyritu.
Abstrakt (anglicky)
   A subrecent mineral assemblage with plumbojarosite was identified in a waste rock dump material of a former Boži dar mine at Pb-Zn deposit Nova Ves near Rymařov, Czech Republic. The mineral was identified by X-ray powder diffraction, the refined unit-cell parameters are a = 7.3203(9); c = 33.773(4). Its chemical composition is close to the ideal end-member formula with only minor amounts of K, H3O+ and Zn. The plumbojarosite origin in the topmost part of the weathered dump material reflects galena and anglesite reactions with acid solutions derived from pyrite decomposition.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
    Moravské zemské muzeum Brno
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
    MZM
Zdrojový formát
    R
    U
Datum vložení
    20. 2. 2014
Datum importu
    27. 4. 2014
    20. 5. 2014