Podrobnosti záznamu

Název
    Plynopropustnost karbonských sedimentů hornoslezské pánve za trojosého stavu napjatosti
Autor
    Konečný, Pavel
    Kožušníková, Alena
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Uhlí, rudy, geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 51, č. 2
Strany
    s. 7-12
Rok
    2003
Poznámky
    Projekt: GA105/00/0875, GA ČR
    Projekt: GA105/95/0473, GA ČR
    Překlad názvu: Permeability of carboniferous sediments of the Upper Silesian Basin to gas under the triaxial state of stress
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Předmětová kategorie
    gas permeability of rock
    triaxial state of stress
Klíčové slovo
    Hornoslezské
    Karbonských
    Napjatosti
    Pánve
    Plynopropustnost
    Sedimentů
    Stavu
    Trojosého
Abstrakt (česky)
   Předmětem systematického výzkumu byla plynopropustnost karbonských sedimentů - uhlí i hornin - za trojosého stavu napjatosti. Cílem tohoto výzkumu bylo poznat, jaký je vliv napěťově-deformačních poměrů, které na zkoumané zkušební těleso působí, na propustnost a k jakým změnám při změnách těchto poměrů dochází.
Abstrakt (anglicky)
   The permeability of rock is given by porous medium of tested rock. There is influenced by grain size, absorptive capacity, content of intergranular mass and degree of diagenesis. One of the important phenomena influenced the gas permeability is stress condition. The samples were tested in the triaxial state of stress in various pressure conditions. It was proved that the increasing of confining pressure decreases permeability. The increasing of permeability arrive during the process the deformation when the rising of failure becomes.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012