Podrobnosti záznamu

Název
    Plynopropustnost karbonských sedimentů hornoslezské pánve za trojosého stavu napjatosti
Údaj o odpovědnosti
    Alena Kožušníková, Pavel Konečný
Další názvy
    Permeability of Carboniferous sediments of the Upper Silesian Basin to gas under the triaxial state of stress
Autor
    Konečný, Pavel
    Kožušníková, Alena
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 10, č. 2
Strany
    s. 7-12
Rok
    2003
Poznámky
    13 obr., 1 tab., 7 bibl.
    il.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Předmětová skupina
    diageneze
    hornoslezská pánev
    permeabilita
    pískovce
    plynopropustnost
    porozita
    prouhelnění
    sedimenty bohaté organickým uhlíkem
    uhlí bituminózní
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Karviná
    Ostrava
Klíčové slovo
    Hornoslezské
    Karbonských
    Napjatosti
    Pánve
    Plynopropustnost
    Sedimentů
    Stavu
    Trojosého
Abstrakt (anglicky)
   The main aim of the research was to recognise the effect of the stress on the permeability changes. The permeability measurement method was developed in Institute of Geonics. The permeability of rock is given by porous medium of tested rock. There is influenced by grain size, absorptive capacity, content of intergranular mass and degree of diagenesis. One of the important phenomena influenced the gas permeability is stress condition. The samples were tested in the triaxial state of stress in various pressure conditions. It was proved that the increasing of confining pressure decreases permeability. The increasing of permeability arrive during the process the deformation when the rising of failure becomes
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    6. 6. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012