Podrobnosti záznamu

Název
    Plzeňská Čílina u Ejpovic, lokalita nového společenstva s Cilinella svobodai (Havlíček, 1951) (Brachiopoda) v řevnických křemencích libeňského souvrství : (12-33 Plzeň)
Údaj o odpovědnosti
    Josef K. Moravec
Další názvy
    Plzeňská Čílina Hill near Ejpovice, locality a new Community with Cilinella svobodai (Havlíček, 1951) (Brachiopoda) in the Řevnice Quartzites of the Libeň Formation
Autor
    Moravec, Josef K.
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003
Strany
    s. 87-88, Příl. III
Rok
    2004
Poznámky
    1 obr. v textu, 1 fot. v Příl. III
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2003
Klasifikační znak
    55(1)
    562/569
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    Barrandien
    biocenóza
    biostratigrafie
    Brachiopoda
    geologie regionální
    kvarcit
    ordovik-svrchní
    paleontologie
    pánev sedimentační
    pražská pánev
    taxonomie
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Rokycany-Čilina
Klíčové slovo
    12-33
    1951
    Brachiopoda
    Cilinella
    Čílina
    Ejpovic
    Havlíček
    Křemencích
    Libeňského
    Lokalita
    Nového
    Plzeň
    Plzeňská
    řevnických
    Souvrství
    Společenstva
    Svobodai
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    5. 6. 2006
Datum importu
    8. 8. 2012