Podrobnosti záznamu

Název
    Počátky a rozvoj seismologie v Českých zemích
Autor
    Kozák, Jan
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Vojenský geografický obzor
Svazek/č.
    Roč. 49, č. 1
Strany
    s. 46-51
Rok
    2003
Poznámky
    Překlad názvu: Beginnings and development of seismology in the Czech Republic
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3012916
Předmětová kategorie
    Czech Republic
    history
    seismology
Klíčové slovo
    Českých
    Počátky
    Rozvoj
    Seismologie
    Zemích
Abstrakt (česky)
   Studium Země a jejích dynamických projevů se v Evropě začalo odvíjet od pokroků dosažených především v astronomii, geografii, kartografii, vědách montánních, geologii, vulkanologii, nauce o zemském magnetismu a od 2. pol. 19. stol. i v seismologii. Pět význačných vědců se o českou seismologii zasloužilo nejvíce: V. Láska, A. Zátopek, V. Kárník, J. Vaněk, V. Červený.
Abstrakt (anglicky)
   The study of the Earth and its dynamical effects began to draw scientific knowledge from these disciplines: astronomy, geography, cartography, mining sciences, geology, volcanology, geomagnetism and since the second half of the 19th century also seismology. Five leading scientists played an important role in Czech seismology: V. Láska, A. Zátopek, V. Kárník, J. Vaněk, V. Červený.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013