Podrobnosti záznamu

Název
    Počátky těžby hnědého uhlí na Bílinsku - Světec 1766
Další názvy
    The Světec Mine and the Beginnings of Brown Coal Mining in the Bilina Region in 1766
Autor
    Čejchanová, Alena
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2012
Zdrojový dokument - monografie
    Rozpravy Národního technického muzea 222
Poznámky
    Počet výtisků: 200
Výraz tezauru
    history, coal mining, brown coal, North Bohemian Coal Basin, Bilina, Světec
Klíčové slovo
    1766
    Bílinsku
    Hnědého
    Počátky
    Světec
    Těžby
    Uhlí
Abstrakt (česky)
   Fotokopie rukopisu z 18. století v tzv. kurentu, uchovaná ve fondu archivu ČGS, popisuje dolování a využívání hnědého uhlí v malém podpovrchovém dole u Světce v roce 1766. Text byl napsán J. P. Habelem, písařem panství Postoloprty. Jedná se o zajímavý dokument, který se neomezuje jen na vlastní popis dolu a problémy s těžbou, ale všímá si i celkové atmosféry přechodného období, kdy obecně bylo dřevo a dřevěné uhlí postupně nahrazeno novou surovinou - uhlím. Autor si všímá i praktické stránky využití této suroviny, které bylo na začátku nedokonalé a plné omezení. Rukopis má 24 stran, je rozdělen na 22 oddílů, k zprávě je přiloženo 5 obrazových příloh, které jsou začleněny do textu a jsou opatřeny stručným popisem. Tento dokument je jedinečným a cenným zdrojem informací o dolování hnědého uhlí v severních Čechách.
Abstrakt (anglicky)
   The Světec Mine and the Beginnings of Brown Coal Mining in the Bilina Region in 1766
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014