Podrobnosti záznamu

Název
    Podmínky depozice některých štěrkových sedimentů v okolí Moravských Budějovic
Údaj o odpovědnosti
    Slavomír Nehyba
Další názvy
    Processes influenced the deposition of some gravel accumulations in the surroundings of Moravské Budějovice
Autor
    Nehyba, Slavomír
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči
Svazek/č.
    Roč. 39
Strany
    s. 7-15
Rok
    1999
Poznámky
    2 obr., 5 tab., 16 bibl.
    Anglické resumé
Předmětová skupina
    analýza valounová
    historie
    kvartér
    kvartér Českého masivu
    neogén
    oblast snosová
    paleolimnologie
    sedimentace fluviální
    štěrk
    terasa
    tok zdivočelý
    valoun
    zaoblení
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Moravské Budějovice (Třebíč)
Klíčové slovo
    Budějovic
    Depozice
    Moravských
    Některých
    Okolí
    Podmínky
    Sedimentů
    štěrkových
Abstrakt (anglicky)
   Artificial outcrops at the St. Anna church in the historical centre of the city Moravské Budějovice allow us to study condition of deposition of young Quaternary coarse grained deposits. Pleistocene fluvial gravels, older and younger flood loams were recognised in the profile under study. Two main development phases of the Rokytka river can be recognised - i.e. the older stage of brained river and the younger stage of meandering river. Gravels were deposited during the stage of brained river, when any typical flood plain was developed. The broad flat area was influenced by action of numerous rapidly migrated shallow river channels. Gravel were deposited during Pleniglacial to Late Glacial. Important question was the source of coarse grain fraction of the gravels. extensive surficial occurrences of older Neogene coarse grained deposits has been described in the area under study. They often form only thin horizons within top soil layer.
   Accroding to results of the study of the pebble of younger Quaternary deposits originated form these older gravels. The dominant source for Quaternary gravels was regolith of weathered crystalline. Typical flood plain has been formed in the younger, Holocene stage of meandering river Several subphases can be recognised within this stage. During the oldest subphase, which correspond with the end of the last glacial and the onset of the Holocene, areal stripping of uncosolidated sediments and regolith into the valley played an important role. The result of this process was the deposition of the older flood loams. Middle subphase, which correspond with the Lower to Middle Holocene, has the character of stillstand and was typical with low fluvial activity. The accumulations of humus and wood particles are characteristic. The youngest subphase, Upper Holocene to present days, is characterised by the deposition of young flood loams.
   This subphase is believed to be controlled by artificial changes. Deforestation and intensive cultivation of the land led to areal denudation and soil erosion
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    20. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012