Podrobnosti záznamu

Název
    Podmínky migrace a srážení arzénu a těžkých kovů ve vodách vytékajících z opuštěných důlních děl v kutnohorském revíru a návazná rizika kontaminace životního prostředí
Údaj o odpovědnosti
    Jan Malec, Jan Kolomazník
Další názvy
    The conditions of migration and precipitation of arsenic and heavy metals in the mine water in Kutná Hora ore district and the risks of contamination of environment
Autor
    Kolomazník, Jan
    Malec, Jan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998
Strany
    s. 54-57
Poznámky
    2 diagr., 2 fot.
    Anglické resumé
Předmětová skupina
    arzén
    důl opuštěný
    důlní vody
    kovy těžké
    kutnohorské krystalinikum
    rudy barevných kovů
    studie environmentálních vlivů
    voda kontaminovaná
    voda podzemní
    znečištění
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Kutná Hora
Klíčové slovo
    Arzénu
    Děl
    Důlních
    Kontaminace
    Kovů
    Kutnohorském
    Migrace
    Návazná
    Opuštěných
    Podmínky
    Prostředí
    Revíru
    Rizika
    Srážení
    Těžkých
    Vodách
    Vytékajících
    životního
Abstrakt (anglicky)
   The contents of Fe, As, Zn, Cd, Cu, Pb and sulphate were analysed in the mine water and in the precipitates from this water, namely in the limous ferric ochre, manganese pearls and soft green-blue crusts. The water is most frequently very acid (pH till 1.0) and fairly mineralized (predominantly ca 5000-27000 mg/l). The experiments of precipitation and dissolution show, that is a danger of release of toxic elements from ferric ochre and contamination of environment
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    30. 1. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012