Podrobnosti záznamu

Název
    Podmínky vzniku autigenního puklinového křemene v barrandienských vápencích: pilotní studie z lomu Kosov u Berouna (12-41 Beroun)
Údaj o odpovědnosti
    Václav Suchý, Petr Dobeš, Ivana Sýkorová, Ivan Rozkošný, Josef Horák, Juraj Franců
Další názvy
    Growth conditions of authigenic fissure quartz in Barrandian limestones: a pilot study from Kosov quarry near Beroun
Autor
    Dobeš, Petr
    Franců, Juraj, 1957-
    Horák, Josef
    Rozkošný, Ivan
    Suchý, Václav
    Sýkorová, Ivana, 1969-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1994
Strany
    s. 89-91
Rok
    1995
Poznámky
    1 obr., 6 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1994.
Předmětová skupina
    Barrandien
    diagenetické struktury
    inkluze fluidní
    křemen
    plynokapalné inkluze
    přeměna organické hmoty
    sedimenty karbonátové
    silur
    sloučeniny organické
Geografické jméno
    Beroun
    ČR-Čechy
    Kosov
Klíčové slovo
    12-41
    Autigenního
    Barrandienských
    Beroun
    Berouna
    Kosov
    Křemene
    Lomu
    Pilotní
    Podmínky
    Puklinového
    Studie
    Vápencích
    Vzniku
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    20. 6. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012