Podrobnosti záznamu

Název
    Podmínky vzniku hydrotermální kalcit-křemen-sulfidické mineralizace u Hranic
Další názvy
    Formation conditions of the calcite-quartz-sulphidic hydrothermal mineralization near Hranice
Autor
    Dolníček, Zdeněk
    Slobodník, Marek
    Zimák, Jiří
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geol. Výzk. Mor. Slez. v r. 2001
Svazek/č.
    Roč. 9
Strany
    3
Rok
    2002
Výraz tezauru
    basinal brines
    calcite veins
    devonian limestones
    fluid inclusions
    stable isotopes
Klíčové slovo
    Hranic
    Hydrotermální
    Kalcit-křemen-sulfidické
    Mineralizace
    Podmínky
    Vzniku
Abstrakt (česky)
   Početné kalcitové žíly s křemenem a sulfidy proráží devonské vápence u Hranic. Jsou považovány za postvariskou mineralizaci. Vznikaly z nizkoteplotních (50-100C) fluid, které jsou odvozeny od pánevních solanek (typu H2O-NaCl-CaCl2).
Abstrakt (anglicky)
   There are numerous calcite veins with quartz and little sulphides that cut through the Devonian limestones near Hranice. They are assumed to be a post-Variscan mineralization stage. Low temperature fluids (50 to 100C), from which hydrothermal minerals precipitated, can be best interpreted as mainly basinal brines (type H2O-NaCl-CaCl2).
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012