Podrobnosti záznamu

Název
    Podrobná geomorfologická mapa Zborovské vrchoviny
Údaj o odpovědnosti
    Lubomír Dvořák
Další názvy
    The Detail Geomorphological Map of the Zborovská vrchovina Hill Country, North-western Moravia
Autor
    Dvořák, Lubomír
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník Československé geografické společnosti
Svazek/č.
    Roč. 97, č. 1
Strany
    s. 15-25
Rok
    1992
Poznámky
    5 obr.,18 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. Čs. geogr. Společ.
Předmětová skupina
    geomorfologie regionální
    mapa geomorfologická
    zábřežské krystalinikum
    západosudetská oblast
Geografické jméno
    ČSFR-Morava
    Zábřežská vrchovina
Klíčové slovo
    Geomorfologická
    Mapa
    Podrobná
    Vrchoviny
    Zborovské
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    10. 11. 2006
Datum importu
    8. 8. 2012