Podrobnosti záznamu

Název
    Podrobné geomorfologické mapy a geomorfologické informační systémy (na příkladu monitorování chráněných krajinných oblastí východních Čech, Česká republika)
Další názvy
    General Geomorphological Maps and Geomorphological Information Systems (case study monitoring of protected areas in East Bohemia, Czech Republic)