Podrobnosti záznamu

Název
    Pohled ložiskového geologa na článek Jaroslava Bílka "K začátkům těžby stříbrných rud v kutnohorském revíru"
Údaj o odpovědnosti
    Milan Holub
Další názvy
    Příspěvky k dějinám dolování stříbra 3 (Variant.)
Autor
    Holub, Milan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Kutnohorsko : vlastivědný sborník
Svazek/č.
    Roč. 11
Strany
    s. 45-51
Rok
    2009
Poznámky
    1 obr.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Kutnohorsko
Klasifikační znak
    55(1)
    553.3/.4
    622
Skupina konspektu
    553
    622
Předmětová skupina
    báňská historie
    geneze ložiska
    geologie ložisková
    hornictví
    klima
    křída
    kutnohorské krystalinikum
    paleoreliéf
    rudy Ag
    stříbro
    sulfidy
    terciér
    zóna cementační
    zóna oxidační
    zvětrávání
Geografické jméno
    Čechy (Česko)
    Kutná Hora (Česko)
Klíčové slovo
    Bílka
    článek
    Geologa
    Jaroslava
    Kutnohorském
    Ložiskového
    Pohled
    Revíru
    Rud
    Stříbrných
    Těžby
    Začátkům
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    23. 10. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012