Podrobnosti záznamu

Název
    Pohybové trendy severní části moravsko-slezské zóny Českého masívu - komplexní analýza, kapitola 9.8.4. Vědecké aplikace
Autor
    Grygar, R.
    Kottnauer, Pavel
    Schenk, Vladimír
    Schenková, Zdeňka
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Zdrojový dokument - monografie
    Družicové polohové systémy
Strany
    s. 127-131
Poznámky
    Projekt: GA205/01/0480, GA ČR
    Projekt: GA205/97/0679, GA ČR
    Překlad názvu: Mobility trends in the northern part of the Moravo-Silesian zone (the Bohemian massif) - a complex analysis, chapt. 9.8.4. Scientific application
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Předmětová kategorie
    geodynamics
    GPS
Klíčové slovo
    9.8.4
    Analýza
    Aplikace
    části
    Českého
    Kapitola
    Komplexní
    Masívu
    Moravsko-slezské
    Pohybové
    Severní
    Trendy
    Vědecké
    Zóny
Abstrakt (česky)
   Vyšetřování pohybových trendů pomocí GPS monitorování na geodynamické síti ve východních Sudetech.
Abstrakt (anglicky)
   Investigation of mobility trends using GPS monitoring on a geodynamic network in the East Sudety Mts. area.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012